home
Kto jest kim
PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM
  DZIEKANÓW KORPUSU PODOFICERÓW
ZAWODOWYCH        st. chor. szt. Janusz NOGAJ               
adres służbowy:
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
tel: +48 261 879 929, fax: +48  261 973 259,
kom: 727 009 268,
e - mail: j.nogaj@ron.mil.pl===========================================
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOLEGIUM
  DZIEKANÓW KORPUSU PODOFICERÓW
ZAWODOWYCHDZIEKAN
KORPUSU PODOFICERÓW ZAWODOWYCH
SIŁ POWIETRZNYCH


         st. chor. szt. Grzegorz KORZENIEWSKI      
adres służbowy:

00-912 Warszawa, ul.
Żwirki i Wigury 103/105
tel: +48 261 824 892, kom: 694 441 042
 
 

=====================================================
  DZIEKAN
KORPUSU PODOFICERÓW ZAWODOWYCH
WOJSK LĄDOWYCH


             st. chor.szt.  Piotr MACIEJEWSKI       
adres służbowy:

00 - 912 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 103/105
tel: +48 261 824 891, kom: 604 490 092
 

  ===============================================

    

  DZIEKAN
KORPUSU PODOFICERÓW ZAWODOWYCH
MARYNARKI WOJENNEJ
 
 
    st. chor. szt. mar. Eugeniusz MARCINIAK           

adres służbowy:

81-301 GDYNIA 1, ul. Waszyngtona 44

tel: + 48 261 263 346, fax: +48 261 263 319

kom: 0 609 448 354

 

 ===================================


  DZIEKAN
KORPUSU PODOFICERÓW ZAWODOWYCH
WOJSK SPECJALNYCH
  st. chor. szt. Krzysztof BOGUCKI  
                                                  

adres służbowy:

30-901 KRAKÓW, ul. Tyniecka 45

tel: + 48 261 132 314, kom. 693 922 038

 

 ===================================

 
 
DZIEKAN
KORPUSU PODOFICERÓW ZAWODOWYCH
INSPEKTORATU WSPARCIA
 

                   st. chor. Roger ARBAT                     

adres służbowy:

85 - 915 BYDGOSZCZ, ul. Dwernickiego 1

kom: 723682061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSR
WP-GO