home
Aktualności
26.10.2016
24.10.2016
W dniu 20 października 2016 roku w odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze podoficerów Wojsk Lądowych.
20.10.2016
18 października 2016 r. w 3 Flotylli Okrętów w Gdyni odbyło się Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów z jednostek wojskowych 3 Flotylli Okrętów.
13.10.2016
W dniach 10-12.10.2016r. na zaproszenie Dowódcy 34. brt ppłk. Pawła CZAJKOWSKIEGO oraz Męża Zaufania Korrpusu Podoficerów 34. brt st.chor.szt. Mariusza GRADOWSKIEGO, jednostkę odwiedził Dziekan Korpusu Podoficerów Zawodowych Sił Powietrznych.
29.09.2016


znaleziono: 24 wiadomości na 5 stronach
<<< -   1  2  3  4  5   - >>>

NSR
WP-GO