home
Aktualności 2017
24.04.2017
02.04.2017
W dniach 27.03 – 31.03.2017 Dziekan Korpusu Podoficerów WL odbył cykl spotkań z podoficerami 11 LDKPanc, którego celem głównym było odniesienie się do informacji medialnych w sprawie „prac nad ustawa emerytalną żołnierzy zawodowych”.
14.03.2017
NSR
WP-GO